Bestyrelse

Formand: Henning Nielsen, hnielsentexel@gmail.com
Næstformand: Ejnar Siig, ejnar.siig@gmail.com
Sekretær: Karsten Villadsen, karstenvilladsen@yahoo.com
Kasserer: Bente Østergaard, bente.oestergaard@mail.tele.dk 
Markedsføring: Annemarie G. Frandsen annemarie.frandsen@gmail.com

Markedsføring: Kirsten Veje kirstenveje@hotmail.com 

Søren Knudsen, sooren.k@hotmail.com


CVR. nr. 3891 3867